Protokoll

2019

Januari

Februari

Mars

Dokument inför ÅRSMÖTE april
Protokoll årsmöte 2019

- Dagordning årsmöte 2019

- Bilaga 1: Styrelsens Verksamhetsberättelse 2018

- Bilaga 2: Personalens Verksamhetsberättelse 2018

- Bilaga 3a: Årsredovisning 2018

- Bilaga 3b: Bokslut med bilagor 2018

- Bilaga 4: Revisionsberättelse 2018

- Bilaga 5: Valberedningens förslag på vice ordförande

- Bilaga 6: Budget 2019

- Bilaga 7: Styrelsens verksamhetsplan 2019

- Bilaga 8: Stadgeröstning Minigiraffen 2019

- Fullmaktsröstning Stadgar 2019

- Årsredovisning 2018

- Bokslutsrapport
April
Maj
Juni
Augusti
September
Oktober
November


2018

Januari

Februari

Mars

Protokoll ÅRSMÖTE mars

- Dagordning årsmöte 2018

- Styrelsens förslag på stadgeändringar

- Röstning stadgeändringar Omgång 2

- Pedagogernas verksamhetsberättelse (2017)

- Styrelsens verksamhetsberättelse (2017)

- Revisionsberättelse 2018

- Styrelsens verksamhetsplan 2018

- Årsredovisning 2017

April

Maj

Juni

Augusti

September

Oktober

November

December

2017

Protokoll Januari

Protokoll Mars

Protokoll ÅRSMÖTE mars

- Revisionsberättelse

- Förslag på justeringar i stadgar (årsmötet 2016)

Protokoll April

Protokoll Maj

Protokoll Juni

Protokoll Augusti

Protokoll September

Protokoll Extrainsatt ÅRSMÖTE oktober

- Dagordning extrainsatt årsmöte

- Styrelsens förslag på stadgeändringar

- Röstning​ ​stadgeändringar

Protokoll Oktober

Protokoll November

Protokoll December

2016

Protokoll Januari

Protokoll Februari

Protokoll Mars

Protokoll ÅRSMÖTE

Protokoll April

Protokoll Maj

Protokoll September

Protokoll Oktober

Protokoll November

Protokoll December


2015

Protokoll Februari

Protokoll ÅRSMÖTE

Protokoll April

Protokoll Maj

Protokoll Juni

Protokoll Augusti

Protokoll September

Protokoll FYLLNADSVAL

Protokoll Oktober

Protokoll November

Protokoll December


2014

Protokoll Jan

Protokoll Mars

Protokoll April

Protokoll Maj

Protokoll Juni

Protokoll Augusti

Protokoll September

Protokoll Oktober

Protokoll November


2013

Protokoll Jan

Protokoll Mars

Protokoll ÅRSMÖTE

Protokoll April

Protokoll Maj

Protokoll Juni

Protokoll Augusti

Protokoll September

Protokoll Oktober

Protokoll November


2012

Protokoll Jan

Protokoll Mars

Protokoll ÅRSMÖTE

Protokoll April

Protokoll Maj

Protokoll Juni

Protokoll Augusti

Protokoll September

Protokoll Oktober

Protokoll November

Protokoll December