Miljöarbete

MiljöarbeteEtt led i vårt miljöarbete är källsortering och kompostering. 


Nallens barn är med en gång i veckan och källsorterar vårt avfall i våra källsorteringskärl som står utanför förskolan.


Trollets barn komposterar den mat vi kastar inne på avdelningarna och sedan används jorden till våra pallkragar där vi bl.a odlar potatis, morötter och sallad.


Vår kock är också med i vårt arbete med källsortering och kompostering.

Hon använder sig av ”gröna påsen” för storhushåll med egen tunna för matavfall.


Maten är också med i hälsoarbetet och består i största utsträckning av ekologiska och närproducerade varor.


Giftfri Förskola


Förskolan arbetar efter kommunens riktlinjer angående giftfri förskola.


Under 2014 bildades en grupp bestående av föräldrar från förskolan, för att göra en stor inventering, av förskolans material och kemikalier.


Resultatet blev bland annat;

- Leksaker sorterades och kastades om de ej uppfyllde krav på plast

- Vår städfirma använder sig av miljövänliga rengöringsmedel

- Sovmadrasser av plast kastades och nu sover merparten av barnen i vagnar utomhus

- Lekmaterial utomhus byttes ut till mer miljöanpassade


Vi har som målsättning av snart åter igen göra en inventering och se över mer lekmaterial och även se hur lekmiljön inomhus och utomhus kan förbättras ytterligare.