Arbetsinsatser

Föräldrarnas arbetsinsats på förskolan Minigiraffen


Uppdaterad 2023-07-24Arbetsvecka

Varje familj har en arbetsplikt att gå in och jobba som arbetande förälder i barngruppen (en från familjen/tillfälle) tillsammans med ordinarie personal.


Föräldern hjälper personal i barngruppen samt utför enklare städning inne (sopa samt tömma sopor). Tiden för arbetande förälder är från kl.16-17 måndag-torsdag och kl 15.30-17 fredag.


Arbetsveckoperioden anpassas efter hur många familjer som finns inskrivna på förskolan minus de familjer som sitter i styrelsen som inte har arbetsplikt. Därför kan det varierar på antalet tillfällen för arbetsvecka.Planeringseftermiddag

Två familjer(en från varje familj/tillfälle) kommer och jobbar i barngrupp tillsammans med ordinarie personal som inte planerar. Avdelningarna är sammanslagna vid den tidpunkten planeringen börjar. Arbetstiden för planeringseftermiddagar är mellan kl. 15-17.


Antalet planeringseftermiddagar och tiden som en jobbar varierar från år till år. Orsaken är, att vi ska hitta den bästa balansen för barnen, föräldrarnas arbetsinsats samt personalens planeringstid. Detta brukar tas upp på årsmötena och styrelsen beslutar hur upplägget ska se ut för nästkommande år.Ansvar

Vice ordförande ansvarar för att listorna kommer upp samt att informera alla medlemmar att det är tid att skriva upp sig på listorna.


Medlemmarna ansvarar att listorna fylls på innan tidsfristen, har en inte gjort det blir familjerna placerade på de veckor som finns kvar.


Ansvaret ligger även hos familjerna att vid behov lösa ev. byten och sedan meddela personalen om bytet.


Viktigt att tiderna hålls, då personalen redan har begränsat med tid för planering.Arbetsgrupp

Varje familj är med i en arbetsgrupp:

Sommar

Vinter

Fixarna

Inne


Ansvaret för dessa grupper och utformandet av dem har Matrialansvarig.

Varje grupp har en huvudansvarig som utses/anmäls frivilligt.