Pedagogisk Verksamhet


Pedagogisk Verksamhet


Värdegrund & pedagogiskt arbete på Minigiraffen


Allt pedagogiskt arbete som sker på vår förskola, kan kopplas till förskolans läroplan


Gyllene regeln

”Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig”Vi ger barnen verktyg att bli en bra kompis

- lyfter fram det positiva samspelet barn/barn, barn/vuxna -


Vi respektera varandras olikheter

- se olikheterna som en tillgång -


Vi vuxna är barnens förebilder

- barn gör som vi gör, inte som vi säger -


Vi skapar en positiv anknytning

- vi vuxna finns alltid där för barnen för att hjälpa och vägleda -Läs mer om förskolans arbete med:


-Värdegrund


-Genus och Jämställdhet


-Flerspråkighet och mångkulturellt