Info om föreningen

Föreningen


MiniGiraffens ekonomiska förening


¤ Föräldrakooperativet bedrivs som en ekonomisk förening där alla familjer är medlemmar.


¤ Föreningen har en styrelse, som väljs av medlemmarna varje år, och som ansvarar för verksamheten och ekonomin.


¤ För att bedriva verksamheten har föreningen anställd personal i form av förskolelärare, barnskötare, kock samt städpersonal.


¤ Det operativa och pedagogiska ansvaret ligger på föreståndaren.


¤ Föreningens avgifter baserar sig på linköpings kommuns maxtaxa.