Hälsoarbete

Hälsoarbete


Området hälsa innefattar blans annat kosten, hur vi mår psykiskt och vår fysiska aktivitet. 


Förskolan har en hälsoprofil där vår kokerska gör ett stort jobb med en allsidig kost. 


Genom att vi är ute ofta och får mycket frisk luft har barnen och personalen blivit friskare och klarar förkylningstiderna bättre. Och de flersta barn som sover, sover utomhus i sina vagnar.


Förskolan har ett jättefint uteområde att bedriva sin verksamhet på. Stora ytor och grönområden där barnen kan röra sig fritt. Detta bidrar till mindre konflikter i barngrupp och barnen har stor möjlighet till fantasifull lek, då det inte är så mycket ”färdiga”

och tillrättalagda lekar.


Barnen är mycket fysiskt aktiva då förskolans uteområde erbjuder varierande terräng som bidrar till motoriska träning.


Förskolan har ibland tillgång till gymnastikhall. Där får barnen möjlighet att öva motorik, samspel barn-barn och att följa regler i olika lekar.