Grön Flagg

minigiraffen.se

Grön Flagg


Målbeskrivningar:


Ge barnen förståelse för naturens olika kretslopp.


Väcka nyfikenhet för olika livscykler.


Vi vill på ett lustfyllt sätt väcka barnets intresse för miljöfrågor.


Vidare utveckla vårt miljöarbete – kompost, källsortering, miljöplan, återanvända skräpmaterial.


Vi följer årstidsväxlingarna på vår gård och i vår närmiljö.


Uppmuntra till att ge barnen en positiv hälsa och livsstil.


Väcka barnens intresse och förståelse att redan som liten

kunna påverka och värna vår miljö.
Föräldrakooperativet Minigiraffen

Djurgårdsgatan 99,  58229 Linköping

tele: 013-131227