Föräldrakooperativet

FöräldrakooperativetI ett föräldrakooperativ är föräldrar delaktiga och engagerade i förskoleverksamheten.


Föräldrar arbetar på förskolan vid ett antal tillfällen per termin och får på så sätt en större inblick i verksamheten, pedagogiken och lär känna alla barn.


Som förälder känner du dig delaktig och får en ökad förståelse för bland annat barnens lärande och sociala samspel.