Pedagogisk Verksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄRDEGRUND

 

Vi strävar efter att alla barn och vuxna på Minigiraffen skall känna sig trygga och att ingen skall bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling.

”Så som vi vill bli behandlade så behandlar vi andra”.

 

Minigiraffens personal har valt att fokusera på 6 värdegrunder, som vi kan stå för och jobba utifrån!

 

 

EMPATI

 

• Medkänsla, att kunna sätta sig in i hur andra tänker och känner och bry sig om varandra

 

 

JÄMLIKHET/ HÄNSYN/ RESPEKT

 

• Vara ödmjuk gentemot andra människor

• Förståelse för alla likas värde, oavsett könstillhörlighet, ålder, socioekonomisk status och etnisk bakgrund och härkomst

• Acceptera att vi har olika åsikter

• Lyssna på varandra

 

 

TRYGGHET

 

• Våga vara sig själv

 

 

ANSVARSTAGANDE

 

• Ta konsekvensen av sitt handlande och därigenom komma till förståelse och insikt

 

 

DELAKTIGHET/ INFLYTANDE

 

• Påverka sin egen situation

 

 

GLÄDJE

 

• Väcka lusten att upptäcka sin omgivning och sin egen utveckling

• Väcka lusten till fantasi och nyfikenhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrakooperativet Minigiraffen

Djurgårdsgatan 99, 58229 Linköping

tele: 013-131227