Info om föreningen

minigiraffen.se

Föreningen

 

MiniGiraffens ekonomiska förening

 

¤ Föräldrakooperativet bedrivs som en ekonomisk förening där alla familjer är medlemmar.

 

¤ Föreningen har en styrelse, som väljs av medlemmarna varje år, och som ansvarar för verksamheten och ekonomin.

 

¤ För att bedriva verksamheten har föreningen anställd personal i form av förskolelärare, barnskötare, kock samt städpersonal.

 

¤ Det operativa och pedagogiska ansvaret ligger på föreståndaren.

 

¤ Föreningens avgifter baserar sig på linköpings kommuns maxtaxa.

 

 

 

 

 

 

Föräldrakooperativet Minigiraffen

Djurgårdsgatan 99, 58229 Linköping

tele: 013-131227