Fördjupad Läsning

Fördjupad läsning

 

För mer information om vad vi gör på förskolan:

Nallens pedagogiska verksamhet

 

Trollets pedagogiska verksamhet

 

 

För mer information om vår värdegrund:

Likabehandlingsplan

 

 

För att läsa mer om arbetet på förskolan:

Arbetsplanen

 

 

För att läsa mer om målen för utomhuspedagogik:

Utomhuspedagogik

 

 

För att läsa mer om kommunens riktlinjer, köregler och avgifter:

Regler och Riktlinjer

 

 

 

 

 

 

 

webben@minigiraffen.se