Grön Flagg

Grön Flagg

 

Målbeskrivningar:

 

Ge barnen förståelse för naturens olika kretslopp.

 

Väcka nyfikenhet för olika livscykler.

 

Vi vill på ett lustfyllt sätt väcka barnets intresse för miljöfrågor.

 

Vidare utveckla vårt miljöarbete – kompost, källsortering, miljöplan, återanvända skräpmaterial.

 

Vi följer årstidsväxlingarna på vår gård och i vår närmiljö.

 

Uppmuntra till att ge barnen en positiv hälsa och livsstil.

 

Väcka barnens intresse och förståelse att redan som liten

kunna påverka och värna vår miljö.

 

 

 

webben@minigiraffen.se