Giftfri Förskola

 

 

Förskolan arbetar efter kommunens riktlinjer angående giftfri förskola.

 

Under 2014 bildades en grupp bestående av föräldrar från förskolan, för att göra en stor inventering, av förskolans material och kemikalier.

 

Resultatet blev bland annat;

- Leksaker sorterades och kastades om de ej uppfyllde krav på plast

- Vår städfirma använder sig av miljövänliga rengöringsmedel

- Sovmadrasser av plast kastades och nu sover merparten av barnen i vagnar utomhus

- Lekmaterial utomhus byttes ut till mer miljöanpassade

 

Vi har som målsättning av snart åter igen göra en inventering och se över mer lekmaterial och även se hur lekmiljön inomhus och utomhus kan förbättras ytterligare.

 

 

 

 

Föräldrakooperativet Minigiraffen

Djurgårdsgatan 99, 58229 Linköping

tele: 013-131227