Giftfri förskola

Giftfri Förskola

 

Förskolan arbetar efter kommunens riktlinjer angående giftfri förskola.

 

För två år sedan gjordes en stor inventering av förskolans material och kemikalier.

Det bildades en grupp av några föräldrar som genomförde inventeringen.

 

Resultatet blev att vi bytte ut en hel del. Baland annat byttes sovmadrasserna och lekkuddarna ut, som var gjorda av mjukplast.

Leksakerna gicks igenom och vi har kastat mycket. Det vi kompletterat med har vi tagit hänsyn till olika bestämmelser.

Vi har en städfirma som använder sig av miljövänliga kemikalier.

 

Arbetet fortsätter och nu är även delar av personalen delaktiga i den gruppen.

 

 

 

 

webben@minigiraffen.se