Massage

 

Genom att ge barnet stimulans genom massage, så har den en positiv påverkan på barnets utvekling.

Barnmassage är ett sätt för barnet att bli sedd, hörd, berörd och bekräftad.

Det enskilda barnet får total uppmärksamhet och det skapar en känsla av trygghet, tillit och självförtroende.

 

Barnmassage kan ge barnet en ökad koncentration och stresstålighet. Barnet lär sig att slappna av och får ökad empati och tolerans. Barnet utvecklar även sitt sätt att kommunicera och massagen ger barnet bättre sömn och även aptit. Genom massage och beröring sänker en stresshormonet kortisol och en ökar utsöndringen av kroppens eget "må bra hormon" oxytocin.

 

Viktigt att tänka på vid barnmassage är att barnet själv bestämmer om hen vill ha massage eller inte. Barn som lär sig känna igen och tycka om bra beröring, lär sig också säga nej när de blir berörda på ett sätt de inte tycker om.

 

 

 

 

Föräldrakooperativet Minigiraffen

Djurgårdsgatan 99, 58229 Linköping

tele: 013-131227