Hälsoarbete

Hälsoarbete

 

Området hälsa innefattar blans annat kosten, hur vi mår psykiskt och vår fysiska aktivitet.

 

Förskolan har en hälsoprofil där vår kokerska gör ett stort jobb med en allsidig kost.

 

Genom att vi är ute ofta och får mycket frisk luft har barnen och personalen blivit friskare och klarar förkylningstiderna bättre. Och de flersta barn som sover, sover utomhus i sina vagnar.

 

Förskolan har ett jättefint uteområde att bedriva sin verksamhet på. Stora ytor och grönområden där barnen kan röra sig fritt på. Det är mindre konflikter i barngruppen och fantasin får sitt utlopp då det inte är så mycket ”färdiga” och tillrättalagda lekar.

 

Barnen är mycket fysiskt aktiva då förskolans uteområde erbjuder varierande terräng som utmanar barnens motoriska träning.

 

Förskolan har tillgång till gymnastikhall en dag i veckan, och här tränas motoriken, samspel barn-barn och regler.

 

 

 

 

webben@minigiraffen.se