Föräldrakooperativet

Föräldrakooperativet

 

 

I ett föräldrakooperativ är föräldrar delaktiga och engagerade i förskoleverksamheten.

 

Föräldrar arbetar på förskolan vid ett antal tillfällen per termin och får på så sätt en större inblick i verksamheten, pedagogiken och lär känna alla barn.

 

Som förälder känner du dig delaktig och får en ökad förståelse för bland annat barnens lärande och sociala samspel.

 

 

 

 

 

webben@minigiraffen.se